Korisnička podrška

Dobrodošli na Verto stranicu za podršku korisnicima. Rado ćemo vam pomoći u slučaju da su vam potrebne dodatne informacije ili ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi Verto platforme. Takođe smo vam pripremili niz video tutorijala, koji objašnjavaju funkcionalnosti u okviru platforme i kako bismo vam dodatno približili karakteristike i prednosti korišćenja Verto platforme. Ukoliko ipak budete imali nedoumice, možete nam postaviti pitanje, jednostavnim popunjavanjem kontakt forme na kraju stranice i mi ćemo vam se obratiti u najkraćem roku.

Najčešće postavljana pitanja

Kako da se registrujem na Verto platformu?

Za registraciju kompanije na Verto platformu, potrebno je da zakonski zastupnik kompanije unese osnovne podatke o samoj kompaniji koji su navedeni na registracionoj formi, kao i da pre klika na dugme Registruj se upotrebi elektronski sertifikat zakonskog zastupnika kako bismo izvršili proveru identiteta zakonskog zastupnika sa računara sa kog se vrši registracija. Registracijom i otvaranjem korisničkog naloga kompanije, zakonski zastupnik kompanije automatski postaje administrator naloga kompanije i ima ovlašćenje da za sve ili određene zaposlene, u skladu sa potrebama poslovanja, kreira korisničke naloge kako bi mogli samostalno da razmenjuju dokumente. Zakonski zastupnik može potom i nekom od novokreiranih naloga dodeliti administratorsku ulogu.

Zašto registraciju mora da obavi zakonski zastupnik kompanije?

Neophodno je da zakonski zastupnik izvrši registraciju kompanije na Verto platformi kako bi se izvršila provera identiteta zakonskog zastupnika. Korišćenje elektronskog sertifikata zakonskog zastupnika kompanije  prilikom registracije je potrebno radi  upoređenjivanja podataka koji su upisani u samom sertifikatu i podataka koji su registrovani u Agenciji za privredne registre. Na navedeni način potvrđuje se identitet osobe koja registruje kompaniju, odnosno zakonskog zastupnika i sprečava se mogućnost zloupotrebe sistema, kao i registracija kompanija od strane neovlašćenih lica.

Koji sertifikati su podržani prilikom registracije na Verto platformu?

Verto platforma podržava sve važeće eletronske sertifikate poput sertifikata koje su izdale institucije Privredna komora Srbije (PKS), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP), Javno preduzeće „POŠTA SRBIJE“, Privredno društvo Halcom a.d. Beograd i „E- Smart Systems“ doo Beograd.

Koji browser/pretraživač moram da koristim prilikom registracije?

Verto platforma može se koristiti iz bilo kog browser-a/pretraživača. Ipak, prilikom procesa registracije preporučujemo korsnicima sertifikata Privredne komore Srbije da registracionoj formi pristupe iz Chrome pretraživača, dok korisnicima sertifikata Privrednog društva Halcom a.d. Beograd preporučujemo da registracionoj formi pristupe iz Internet Explorer pretraživača kako bi nesmetano mogli da se registruju .

Da li je elektronski sertifikat potreban za izvršenje svake akcije u okviru Verto platforme?

Ne, elektronski sertifikat je potreban samo prilikom inicijalne registracije kompanije na Verto platform. Nakon otvaranja naloga kompanije pristupanje aplikaciji i rad na istoj ne zahteva upotrebu elektronskog sertifikata.

Koju vrstu naloga treba da izaberem prilikom registracije?

Postoje dve vrste naloga, odnosno dve vrste korisnika – samo Primalac i istovremeno Pošiljalac i Primalac. Prilikom registracije moguće je izabrati jednu od dve vrste korisnika, odnosno naloga. Ukoliko prilikom registracije zakonski zastupnik kompanije  izabere vrstu naloga gde je istovremeno i Pošiljalac i Primalac, svi korisnički nalozi otvoreni u okviru naloga kompanije imaće mogućnost da šalju i primaju pošiljke. Sa druge strane, ukoliko prilikom registracije zakonski zastupnik kompanije izabere vrstu naloga gde je samo Primalac, svi korisnički nalozi otvoreni u okviru naloga kompanije imaće mogućnost samo da primaju pošiljke, ali ne i da ih šalju. Prelazak sa jedne na drugu vrstu naloga nakon izvršene registracije moguć je u bilo kom trenutku.

Da li Verto platforma može da se integriše sa drugim sistemima?

Da, Verto platforma može da se integriše sa eksternim sistemima. Potrebna dokumentacija dostupna je na upit.

Šta je elektronski vremenski žig?

Elektronski vremenski žig (eng. timestamp) je zvanično vreme pridruženo podacima u elektronskom obliku kojim se potvrđuje da su ti podaci postojali u tom vremenskom trenutku. Elektronski vremenski žig potvrđuje identitet potpisnika i tačan datum i vreme kada je dokument potpisan. Tačnije, elektronski vremenski žig nam omogućava da u svakom trenutku znamo šta se dešava sa dokumentom u okviru Verto platforme i garantujemo njegovu nepromenljivost u sistemu od momenta slanja do momenta prijema. Elektronski vremenski žig koji koristi Verto platforma usklađen je sa zvaničnim vremenom Direkcije za mere i dragocene metale.

Šta je serverski potpis?

U ovom trenutku Verto platforma omogućava da se svaki dokument poslat preko platforme elektronski potpiše, ukoliko to pošiljalac zahteva. Potpisivanje dokumenta se vrši na serveru, a dokument se ne prenosi na korisnički računar. U ovom trenutku, za potpis se koristi platformski sertifikat. Korisnik pokreće akciju potpisivanja, a sistem u sam potpis uključuje informacije o korisniku koji je potpisao dokument. Kada Privredna komora Srbije završi proces sertifikovanja za elektronski potpis u cloud-u, svakom korisniku Verto platforme biće dodeljen lični sertifikat na zaštićenim serverima Privredne komore Srbije koji će moći da koriste za elektronsko potpisivanje. Sam elektronski potpis daje korisnicima informacije o vremenu i načinu potpisivanja dokumenta od strane Verto platforme.

Šta mi je potrebno da bih mogao da vidim dodatne informacije o serverskom potpisu?

Da bi podaci o serverskom potpisu bili vidljivi, potrebno je da preuzmete dokument na računar i da ga otvorite pomoću Adobe Acrobat Reader alata koji možete preuzeti besplatno na internet sajtu na Internetu.

Šta je istorija promene?

Istorija promena (eng. Audit trail) predstavlja PDF dokument koji sadrži sve informacije vezane za akcije realizovane u vezi sa određenom pošiljkom. Ovaj dokument sadrži podatke kao što su konkretan naziv akcije, IP adresu sa koje je akcija izvršena, tačan datum i vreme izvršenja akcije kao i e-mail adresu korisnika koji je akciju izvršio. Korisnik platforme može generisati Istoriju promena u bilo kom trenutku, kojom prilikom će se u dokumentu prikazati podaci u realnom vremenu, odnosno podaci koji pokazuju sve do poslednje akcije zabeležene u logovima do trenutka pokretanja generisanja dokumenta. Zahvaljujući ovom dokumentu, korisnik može u bilo kom trenutku dobiti detaljne podatke o statusu pošiljke. Kako se ovaj dokument elektronski potpisuje od strane platforme, on se može koristiti i u svrhe dokazivanja.

Da li je sistem siguran?

Da, Verto sistem je siguran sistem za razmenu dokumenata i potvrdu dospeća. Celokupna komunikacija je enkriptovana, a svi podaci su zaštićeni javnim i privatnim ključevima. Integritet podataka garantuje se zvaničnim elektronskim vremenskim žigom i Istorijom promene. Pravo na pristup podacima koji se razmenjuju u okviru platforme svedene su na minimum.

Da li je sistem u skladu sa zakonom?

Prilikom izgradnje Verto platforme  vodili smo se i usklađivali sa odredbama  Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 94/2017) i regulativama Evropske Unije poput Uredbe (EU) br. 910/2014 Evropskog parlamenta i veća od 23.07.2014. godine o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu i stavljanju van snage Direktive 1999/93/EZ. Verto platforma usklađena je sa navedenim Zakonom u onoj meri u kojoj je oblast koju uređuje Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju regulisana, bliže uređena, razrađena i prilagođena podzakonskim aktima. Kako je oblast elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju podložna usklađivanjima podzakonskom regulativom, mi pratimo zakonske i podzakonske regulative i tendencije i usklađujemo Verto platformu. Verto platforma je usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Da li svi korisnici i administratori sistema imaju uvid u sadržaj dokumenata koji se šalju kroz platformu?

Ne, niko osim Pošiljaoca i Primaoca, strana koje su u direktnom odnosu, nema uvid u sadržaj dokumenta koji se razmenjuje. Celokupna komunikacija u okviru platforme je enkriptovana, a svi podaci su zaštićeni javnim i prvatnim ključevima čime se garantuje poverljivost sadržaja pošiljki.

Da li neko može da izmeni sadržaj dokumenta koji je poslat preko platforme pre nego što on stigne do primaoca?

Ne, sadržaj dokumenta se ne može menjati na Verto platformi. Način funkcionisanja Verto platforme je tako koncipiran da dokument nije moguće preuzeti sa Verto platforme sve dok svi koraci koji se očekuju od Primaoca ne budu realizovani. Do trenutka prelaska pošiljke u status Zavšena/o jedino se može vršiti pregled, odnosno preview dokumenta, opet samo od strane lica sa kojim je Pošiljalac u direktnom odnosu, bez mogućnosti izmene ili preuzimanja na računar.

Kako ću znati da mi je stigla pošiljka preko Verto platforme?

Pored mogućnosti praćenja svih pošiljki i njhovih statusa u okviru kontrolne table same Verto platforme, Verto platforma za svaku akciju koja bude učinjena u okviru sistema, kao što su slanje i prijem pošiljke, prihvatanje i odbijanje pošiljke ili potpisivanje pošiljke, šalje e-mail notifikaciju Pošiljaocu i Primaocu. Na ovaj način obe strane bivaju obaveštene o statusu pojedinačnih pošiljki čak i ukoliko nisu u tom trenutku  ulogovani na Verto aplikaciju.

Ko može da vidi moj korisnički nalog/adresu na Verto platformi?

Korisnik ima mogućnost da na Verto platformi izabere jednu od dve predviđene mogućnosti – da njegov korisnički nalog/adresa na Verto platformi bude vidljiv svim registrovanim korisnicima Verto platforme (nivo dostupnosti – javno) ili da njegov korisnički nalog/adresa na Verto platformi bude vidljiv samo onim korisnicima Verto platforme sa kojima je u direktnom, poslovnom konaktu (nivo dostupnosti – kontrolisano).

Video tutorijali

Kontaktirajte nas

Imate pitanje? Sa nama možete stupiti u kontakt jednostavno, popunjavanjem kratke forme u nastavku. Nakon što popunite sva polja, pritisnite dugme „POŠALJI PORUKU“ i mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.


    Saglasan/na sam da me kontaktira predstavnik Verto tima za podršku korisnicima.

    Kontakt